Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, xây dựng đơn vị vững mạnh
10/12/2018 - 14:20

TĐKT - Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn quận. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế gồm: Ban Giám đốc, 3 phòng chức năng, 5 khoa chỉ đạo chuyên môn, 3 phòng khám đa khoa, 1 nhà hộ sinh, 18 trạm y tế phường. Đảng bộ Trung tâm Y tế quận có 6 chi bộ trực thuộc với tổng số 72 đảng viên.

Tập thể cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, BCH Đảng ủy Trung tâm Y tế luôn phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo về công tác đảng và quản lý cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời ban hành nghị quyết sát với điều kiện thực tiễn để lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đoàn Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm cho biết: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy Trung tâm Y tế thường xuyên quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Thành ủy Hà Nội, Quận ủy Hoàn Kiếm và Sở Y tế Hà Nội, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và đơn vị để xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý để triển khai tới các khoa, phòng, đơn vị tổ chức thực hiện.

Bên cạnh việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, Đảng ủy còn chú trọng tuyên truyền, giáo dục khơi dậy lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, của ngành Y tế “Lương y như từ mẫu” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

BCH Đảng ủy luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, viên chức, người lao động để quản lý cán bộ,  xây dựng và củng cố khối đoàn kết nội bộ. Công tác phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt đảng được thực hiện nghiêm túc, qua đó kịp thời phát hiện, làm rõ những vấn đề thiếu sót trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, viên chức trong đơn vị.

Công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả tích cực, cán bộ, đảng viên, luôn có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng. Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới luôn được quan tâm, trong năm 2017 đã giới thiệu 3 quần chúng ưu tú xét, kết nạp vào Đảng.

Cùng với những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, các phong trào thi đua của ngành Y tế đều được Công đoàn và Ban giám đốc Trung tâm triển khai tới tất cả các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc. Qua các phong trào thi đua, cán bộ, nhân viên ngày càng nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc, luôn cố gắng nỗ lực để cung cấp cho người dân dịch vụ khám, chữa bệnh tốt nhất, kỹ năng giao tiếp, ứng xử với bệnh nhân ngày càng được nâng cao, tạo được ấn tượng tốt với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Các chương trình y tế được thực hiện đồng đều với chất lượng ngày càng được nâng cao. Công tác phòng, chống dịch được đặc biệt quan tâm chỉ đạo, Trung tâm Y tế đã làm tốt công tác tham mưu cho Quận ủy, HĐND và UBND Quận, đồng thời làm tốt nhiệm vụ chỉ đạo và thực hiện nghiệp vụ chuyên môn. Vì vậy, năm 2017 Hoàn Kiếm đã ngăn chặn thành công sự bùng phát của sốt xuất huyết, là địa bàn có số người mắc thấp trong các quận nội thành, không có bệnh nhân tử vong vì sốt xuất huyết.

Từ những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng ở Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm có thể thấy trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị là rất quan trọng. Tại Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, mỗi đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc đều được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Tập thể BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc thực hiện nghiêm nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Bí thư Đảng ủy, các ủy viên luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác cán bộ và gương mẫu đi đầu trong các phong trào.

Đồng chí Đoàn Văn Việt, Bí thư Đảng ủy Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm khẳng định: Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ nên tập thể Đảng bộ, Chi bộ là một khối đoàn kết, thống nhất từ ý chí đến hành động, quan hệ giữa chi bộ và cơ quan đảm bảo tính nhất quán cao, từ đó trong nội bộ không xảy ra các vụ việc tiêu cực, tham nhũng. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên của Trung tâm không ngừng tu dưỡng đạo đức, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái để toàn đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Sở Y tế, Quận ủy, UBND Quận giao.

Với những kết quả đạt được, Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều tập thể và cá nhân đã được nhận các hình thức khen thưởng của Thành phố, Sở Y tế và UBND quận.

Là những cán bộ y tế gần dân, nắm rõ tình hình của mỗi địa bàn, khu phố, mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức TTYT quận Hoàn Kiếm nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, xây dựng mạng lưới y tế cơ sở hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.