Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật công bố những cuốn sách xuất bản lần 1 năm 2018

TĐKT - Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), chiều 22/5, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố sách xuất bản (lần thứ I, năm 2018). Tới dự có: Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng. Lễ công bố sách xuất bản (lần thứ I, năm 2018) của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Ông Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho biết, danh mục sách công bố gồm 5 tác phẩm có ý nghĩa và giá trị thực tiễn to lớn. Trong số này, đáng chú ý có cuốn: "Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khó khăn nào cũng vượt qua" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách gồm hơn 90 bài phát biểu, bài viết, bài trả lời phỏng vấn quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư từ giữa năm 2015 đến hết năm 2017, được sắp xếp theo bốn chủ đề: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế. Ngoài ra, có bộ sách "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước" của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh. Bộ sách có 2 tập, gồm những bài viết, bài phát biểu trong những lần đi thăm, làm việc, dự hội nghị tại các tỉnh, thành phố, các, ban, ngành, đoàn thể Trung ương vừa mang tính chỉ đạo sát sao, gắn với thực tiễn, vừa mang tính lý luận, là sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Bộ sách đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng, từ việc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các cấp ủy, tổ chức Đảng, Đảng viên phải chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, tận tụy với công việc, đến việc thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng nhằm ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Lãnh đạo Nhà xuất bản tặng sách cho Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Cuốn sách "Về cán bộ và công tác cán bộ" do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chỉ đạo nội dung. Cuốn sách lược trích một số bài nói, bài viết quan trọng của các đồng chí Tổng Bí thư: Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng về cán bộ và công tác cán bộ qua các thời kỳ, được sắp xếp theo các vấn đề: Vị trí, vai trò của cán bộ; tiêu chuẩn cán bộ; lựa chọn, tạo nguồn cán bộ; huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đánh giá cán bộ; tuyển dụng, bố trí cán bộ… Cuốn sách "Cơ sở khoa học về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam" do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo biên soạn. Cuốn sách tập hợp 40 bài viết là kết quả nghiên cứu lý luận, khoa học của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý, hoạt động thực tiễn, tâm huyết với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị... Cuốn sách "Công an Nhân dân Việt Nam với tác phẩm Tư cách người Công an cách mệnh của Hồ Chí Minh" là công trình nghiên cứu của Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về tác phẩm của Bác. Cùng với tình cảm, sự kính trọng lớn lao đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, công trình chứa đựng nhiều phân tích quan trọng, khi đến tay độc giả, đã trở nên thực sự sống động, sâu sắc. Nội dung cuốn sách lột tả các vấn đề từ hoàn cảnh ra đời, chủ đề tư tưởng, nội dung cơ bản của tác phẩm cho đến những giá trị, bài học rút ra khi nghiên cứu tác phẩm. Cuốn sách cũng nêu bật những thành tựu, hạn chế trong việc thực hiện Tư cách người Công an cách mệnh của lực lượng Công an nhân dân thời gian qua cũng như yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hiện nội dung này trong thời gian tới. Hưng Vũ

Tuyên dương 336 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ V năm 2018

TĐKT - Chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày 20/5, tại TP Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V - năm 2018. Tới dự có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, cùng các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành, Thành ủy TP Hồ Chí Minh và đặc biệt là sự góp mặt của 336 thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao biểu trưng cho gương thanh niên điển hình. Đại hội là diễn đàn quan trọng của tuổi trẻ cả nước để cùng đánh giá kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương, tôn vinh những thanh niên tiên tiến đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác, giai đoạn 2016 - 2018. Qua 5 kỳ tổ chức, Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác đã khẳng định được uy tín, sức sống trong đời sống thanh niên, đã phát hiện và tôn vinh nhiều cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác, lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong xã hội, truyền đi những thông điệp ý nghĩa cho thế hệ trẻ rèn luyện, phấn đấu. Đây là cách làm sáng tạo của Trung ương Đoàn trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với thanh thiếu nhi, đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được chuyển tải vào các chương trình, phong trào, cuộc vận động của Đoàn, Hội, Đội với nhiều hình thức, cách làm sáng tạo, phong phú và bắt nhịp với xu thế hiện đại thông qua các hình thức tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những cách làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với giới trẻ đã tạo nên khí thế thi đua phấn khởi, góp phần nâng cao chất lượng mọi mặt công tác của Đoàn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đoàn viên. Trong 2 năm qua, đoàn viên, thanh niên cả nước đã thực hiện hơn 21.200 công trình thanh niên, hơn 226.900 phần việc thanh niên các cấp; hơn 6 triệu lượt đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước đã triển khai hàng trăm chương trình, dự án xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, xây làng thanh niên lập nghiệp, đảo thanh niên, chòi tránh lũ, nhà nhân ái, trường học cho học sinh vùng cao, thành lập trang trại trẻ, hợp tác xã thanh niên…, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, giải quyết những khó khăn của cộng đồng. Từ phong trào thi đua này, đã có hàng nghìn lượt thanh thiếu nhi tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương ở các cấp. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: 336 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được biểu dương, tôn vinh lần này chính là những điển hình tiêu biểu nhất, xuất sắc nhất trong phong trào thi đua của tuổi trẻ cả nước và tuổi trẻ đang học tập, công tác ở nước ngoài. Những câu chuyện giản dị mà ý nghĩa sâu sắc, những việc làm bình thường mà có sức truyền cảm hứng lớn lao từ mỗi thanh niên tiên tiến mang đến Đại hội là những minh chứng thuyết phục cho một thế hệ trẻ tự tin, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết với hoài bão lớn lao, với ước mơ cao đẹp là được cống hiến cho xã hội, cho Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu. Sinh thời Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta đã khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà… Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên”. Người luôn căn dặn Đảng ta phải chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để Đoàn Thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình. “Mỗi thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác hãy luôn tâm niệm: Hôm nay là thanh niên tiên tiến, ngày mai vẫn phải là thanh niên tiên tiến, vì vậy phải tiếp tục không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, phát huy giá trị của bản thân cống hiến cho đất nước, cho cộng đồng xã hội; trở thành người có sứ mạng truyền đi và lan tỏa trong giới trẻ những giá trị cao đẹp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, để việc học tập và làm theo lời Bác thực sự trở thành nhu cầu tự thân của thế hệ trẻ, trở thành ý thức tự rèn luyện, tự tu dưỡng, tự hoàn thiện nhân cách của mỗi bạn trẻ.” - Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh. Mai Thảo

Hà Nội: Tuyên dương học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2017 - 2018

TĐKT - Ngày 19/5, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thủ đô đã tổ chức "Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu của Thủ đô năm học 2017 - 2018". Lễ tuyên dương khen thưởng là hoạt động thường niên của ngành GD&ĐT Hà Nội. Đây là dịp để ghi nhận và biểu dương những học sinh giỏi xuất sắc, những tấm gương tiêu biểu, vượt khó, hiếu học, học giỏi, sáng tạo, cháu ngoan Bác Hồ của ngành GD&ĐT Thủ đô. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 học sinh Năm học 2017 - 2018, quy mô giáo dục Hà Nội tiếp tục được ổn định và có bước phát triển mạnh. Hiện nay, toàn thành phố có 2.641 đơn vị trường học, với hơn 1,8 triệu học sinh, so với cùng kỳ năm học trước tăng 58 trường và hơn 134 nghìn học sinh. Ngành GD&ĐT đã tích cực, chủ động trong đổi mới trong dạy và học, đổi mới trong công tác thi và tuyển sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý chỉ đạo, quản lý điểm và học bạ điện tử. Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ và hiện đại. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm, trong đó, cấp mầm non và tiểu học xây dựng vượt chỉ tiêu 37 trường. Tỷ lệ học sinh tiểu học được học 2 buổi ngày đạt 95,8%, tăng 1,7% so với năm học trước. Đặc biệt, học sinh Hà Nội tiếp tục khẳng định tài năng trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2017, học sinh Hà Nội đã đạt được138 giải và huy chương, trong đó có 39 Huy chương vàng, 42 Huy chương bạc, 44 Huy chương đồng, 13 Bằng khen. Trong kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia các bộ môn văn hóa, học sinh Hà Nội có 132 giải. Tại Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng HOMC lần đầu tiên tổ chức với 9 đoàn quốc tế, đoàn Hà Nội giành một Cúp vô địch, một Cúp giải nhất đồng đội, 112 huy chương cá nhân. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý trao bằng khen cho các em học sinh. Đặc biệt, đầu tháng 5/2018, học sinh Trần Đức Huy (lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) đã giành Huy chương vàng và giải thưởng “Thí sinh nước chủ nhà có kết quả xuất sắc nhất” tại Olympic Vật lý châu Á 2018. Để ghi nhận những thành tích đạt được của ngành GD&ĐT Hà Nội, tại buổi lễ, 2 học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã đạt Huy chương Vàng trong các kỳ thi Olympic quốc tế được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 11 học sinh đạt huy chương quốc tế được trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ngoài ra, còn có 47 học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cũng được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 40 học sinh tiêu biểu được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội. Thục Anh

221 công trình, sáng kiến đạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trẻ trong quân đội lần thứ XVIII

TĐKT – Sáng 18/5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức “Hội nghị Tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ XVIII”. Hội nghị diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Khoa học – Công nghệ Việt Nam 18/5, 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018). Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng… Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại Lễ trao giải Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội năm 2017. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương, khen thưởng, vinh danh, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu, sản phẩm khoa học của các tác giả, nhóm tác giả trẻ có công trình, sáng kiến đạt giải thưởng. Qua đó, cổ vũ, động viên các tổ chức Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên và tuổi trẻ toàn quân đẩy mạnh việc học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Với tinh thần làm việc khách quan, dân chủ, công tâm, Hội đồng giải thưởng đã công nhận 221 công trình, sáng kiến của 471 tác giả đạt giải, trong đó, 123 công trình, sáng kiến của 292 tác giả đạt giải Ba trở lên. Cụ thể: Có 18 công trình, sáng kiến đạt giải nhất; 39 công trình, sáng kiến đạt giải nhì; 66 công trình, sáng kiến đạt giải ba; 98 công trình, sáng kiến đạt giải khuyến khích. Có thể thấy, điểm nổi bật của giải thưởng năm nay chính là tính mới, tính sáng tạo và tính ứng dụng thực tế trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động, sản xuất, học tập, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhân dân,  bảo vệ môi trường… Đây cũng là tiêu chí quan trọng nhất mà các công trình, sáng kiến tham dự giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần này đã hiện thực hóa một cách sinh động, khoa học. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng các cơ quan, đơn vị, các tác giả, nhóm tác giả đã đạt thành tích xuất sắc trong tham gia giải thưởng. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao cơ quan Tổng cục Chính trị, Hội đồng Giải thưởng, các cơ quan giúp việc, cơ quan thường trực, các hội đồng chuyên ngành, cấp ủy, chỉ huy và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chỉ đạo, duy trì, điều hành và tổ chức giải thưởng trong những năm qua. Thượng tướng Lương Cường nhấn mạnh: Trong phong trào nghiên cứu khoa học công nghệ quân sự của toàn quân, phong trào Sáng tạo trẻ trong thanh niên quân đội là một trong những điểm sáng; thể hiện tinh thần, ước mơ, nhiệt huyết, khát vọng nghiên cứu, chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học của tuổi trẻ toàn quân và trách nhiệm phát hiện, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội. Để duy trì, thúc đẩy phong trào sáng tạo trẻ cũng như Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội, Thượng tướng Lương Cường yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, tổ chức Đoàn các cấp phát huy vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; chú trọng tuyên truyền, giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất để tuổi trẻ tham gia; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, tài năng trẻ nghiên cứu khoa học; kịp thời biểu dương, khen thưởng và có cơ chế, chính sách ưu đãi đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu. Tổng cục Chính trị, Hội đồng Giải thưởng, trực tiếp là cơ quan thường trực giải thưởng cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức hoạt động giải thưởng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng. Các đồng chí đã được nhận giải thưởng và vinh danh cần phát huy kết quả đạt được, tăng cường ứng dụng kết quả, sản phẩm nghiên cứu vào thực tiễn; chia sẻ kinh nghiệm, động viên đồng chí, đồng đội hăng hái nghiên cứu khoa học, thúc đẩy phong trào Sáng tạo trẻ của toàn quân không ngừng phát triển... Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong trao Chứng nhận, tặng Huy hiệu Tuổi trẻ Sáng tạo cho các tác giả có công trình, sáng kiến đoạt giải Nhất. Ghi nhận, động viên, khích lệ các đơn vị, các tác giả, tập thể tác giả có công trình, sáng kiến đạt giải, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết định tặng Bằng khen cho 19 đơn vị có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia giải thưởng; thăng quân hàm, nâng lương, bảo lưu thành tích cho 292 đồng chí có công trình, sáng kiến đoạt giải ba trở lên. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chứng nhận cho 221 công trình, sáng kiến đạt giải. Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho 50 đồng chí là tác giả có công trình, sáng kiến đạt giải nhất. Đó là sự động viên, khích lệ to lớn để tuổi trẻ toàn quân tiếp tục thể hiện tinh thần, ước mơ, nhiệt huyết, khát vọng nghiên cứu, chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học. Phương Thanh

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

TĐKT - Sáng 15/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018); sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong công tác thi đua khen thưởng.  Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng dự và phát biểu ý kiến. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong năm 2018, được diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lãnh đạo Bộ NN&PTNT trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho các điển hình tiên tiến Cách đây 70 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Người nhấn mạnh: “Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua”. Lời kêu gọi về lòng yêu nước và tinh thần thi đua ái quốc của Người đã trở thành lời hiệu triệu, thôi thúc hàng triệu trái tim người dân Việt Nam hăng hái tham gia kháng chiến, thi đua lao động, sản xuất. Thấm nhuần tư tưởng của Bác về thi đua ái quốc, ngành NN&PTNT đã thường xuyên, liên tục hưởng ứng và có các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, phù hợp với mỗi giai đoạn phát triển của đất nước và yêu cầu phát triển của ngành. Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc (1945 - 1975), trên mặt trận nông nghiệp, tinh thần thi đua đã sớm trở thành phong trào phát triển mạnh mẽ và rộng lớn. Tiêu biểu là: “Chiến sĩ ở trước mặt trận thi đua giết giặc lập công thì đồng bào ở hậu phương phải thi đua tăng gia sản xuất” và “Ruộng rẫy là chiến trường, cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ”; Hậu phương thi đua với tiền phương”; “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”; “Tay liềm, tay súng”; “Tay cuốc, tay súng”; “Tay lưới, tay súng”;  “Địch phá ta xây”... Trong những năm gần đây, phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được toàn ngành triển khai rộng khắp và thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, hấp dẫn, là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng bổ ích, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia. Đây vừa là nhiệm vụ then chốt, vừa là giải pháp quan trọng, thường xuyên và lâu dài để gắn kết các phong trào thi đua với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, vì mục tiêu “xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững. Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tấng kinh tế - xã hội hiện đại, giàu bản sắc dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn không ngừng được nâng cao”. Tọa đàm với chủ đề “Phong trào thi đua ái quốc và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Bộ, ngành” Cùng với đó, ngành Nông nghiệp và PTNT đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và “tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. Hiện nay, phong trào đã phát triển mạnh mẽ và sâu rộng trong cả nước, được cả hệ thống chính trị tham gia lãnh đạo, nhân dân đồng tình ủng hộ và trực tiếp thực hiện. Tính đến nay, cả nước đã có 3.320 xã (chiếm 37,2%) đạt chuẩn nông thôn mới với mức bình quân đạt 14,25 tiêu chí/xã; có 50 đơn vị cấp huyện thuộc 26 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện rất nhiều gương điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân ở khắp các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc, là tấm gương sáng về lao động sản xuất, công tác, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, góp phần to lớn làm nên những thành tựu kỳ diệu của ngành NN&PTNT. Đã có hàng trăm anh hùng lao động, hàng nghìn chiến sĩ thi đua toàn quốc và hàng nghìn, hàng nghìn tập thể, cá nhân tiêu biểu được tặng thưởng Huân, Huy chương cao quý của Nhà nước; đặc biệt gần đây, đã có nhiều tập thể, cá nhân có sản phẩm tiêu biểu được Bộ tặng Giải thưởng Bông Lúa Vàng Việt Nam; hàng trăm doanh nghiệp được Bộ tặng Danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông”; hàng trăm nông dân có sáng kiến, sáng chế trong lao động sản xuất được tôn vinh… Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng phát biểu tại Lễ kỷ niệm Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng nhấn mạnh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc mà mỗi chúng ta phải học tập suốt đời. Nó phải trở thành nhu cầu rèn luyện, tu dưỡng của mỗi tập thể, cá nhân… Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc sẽ mãi mãi là ánh sáng soi đường cho chúng ta về cách thức tổ chức và động viên lực lượng quần chúng tham gia. Chúng ta tiếp tục thấm nhuần và cụ thể hóa vào thực tiễn để những năm tới sẽ càng có nhiều hơn nữa những tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, 25 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh giai đoạn 2016 – 2018; 20 cá nhân trực tiếp tham mưu công tác thi đua khen thưởng trong các cơ quan trực thuộc Bộ đã được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Đảng ủy Bộ trao tặng Giấy khen cho 16 tổ chức Đảng trực thuộc và 12 Đảng viên tiêu biểu. Sáng cùng ngày, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các điển hình tiên tiến ngành NN&PTNT đã báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình. Phương Thanh

Giao lưu điển hình tiên tiến Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

TĐKT - Ngày 14/5, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức Hội nghị giao lưu, gặp mặt các điển hình tiên tiến nhân Kỷ niệm 70 năm “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tới dự, có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu; Thứ trưởng Bộ Công an  - Thượng tướng Nguyễn Văn Thành. Đồng chí Thuận Hữu và Thượng tướng Nguyễn Văn Thành chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại buổi giao lưu. Những năm qua, các phong trào hành động cách mạng theo Sáu điều Bác Hồ dạy đã trở thành cuộc vận động sâu rộng. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an ngày đêm có mặt trên khắp mọi miền Tổ quốc với mục tiêu: “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình” đã trở thành niềm tin, chỗ dựa tin cậy của các tầng lớp nhân dân. Từ đòi hỏi của cuộc sống, nhiệm vụ cách mạng và yêu cầu xây dựng lực lượng trong tình hình mới, các phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc”; “Công an nhân dân học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, các cuộc vận động “Tự soi tự sửa”, “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng đang được các đơn vị, địa phương thực hiện sáng tạo, thiết thực và đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Phát biểu tại buổi giao lưu, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an lưu ý: Hiện nay, tình hình chính trị - an ninh thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự đang đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Bộ Công an cần tiếp tục xây dựng, đưa phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” lên một tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn; gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lồng ghép chặt chẽ với các phong trào thi đua khác trong lực lượng Công an nhân dân, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực công tác của toàn lực lượng. Tại Hội nghị, các đại biểu đều cho rằng, những lời dạy của Bác Hồ về “Tư cách người Công an cách mệnh” đã trở thành di sản tinh thần quý báu, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân; là chuẩn mực đạo đức, lối sống, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, phương châm hành động, biện pháp công tác của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; là động lực, cội nguồn sức mạnh để lực lượng Công an nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bình Nguyên

Công an TP Hà Nội: Biểu dương điển hình tiên tiến học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

TĐKT - Sáng 9/5, tại Hà Nội, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào "Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013 - 2018, biểu dương các điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tới dự, có: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND. Toàn cảnh Hội nghị 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2013 - 2018 trong Công an TP Hà Nội đã đạt được những hiệu quả thiết thực. Đảng viên, cán bộ chiến sĩ đã thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo chuẩn mực cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Từ cấp ủy, lãnh đạo tới cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đều gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, của ngành trong công tác, sinh hoạt ở cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở. Đồng thời vận động gia đình, người thân, nhân dân chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương. Tình trạng mắc sai phạm của cán bộ, chiến sĩ của Công an thành phố giảm 22,1% so với 5 năm liền kề trước đó. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo quyết liệt đổi mới phương pháp làm việc, chống phiền hà, tiêu cực; coi trọng công tác giáo dục cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử, rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy theo điều lệnh; chấn chỉnh lề lối làm việc, thực hiện chức trách, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch, quy trình công tác. Quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, trách nhiệm đội ngũ cán bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính với người dân, trang phục đến tư thế, tác phong theo quy định điều lệnh CAND; ứng xử, giao tiếp văn minh, thanh lịch, tạo nên hình ảnh đẹp và trang nghiêm của người chiến sĩ công an đang thực thi công vụ. 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong thi đua thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND được tặng Bằng khen, Cờ thi đua của Bộ Công an Thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy CAND góp phần đảm bảo cho lực lượng Công an Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ, xảy ra khủng bố, phá hoại, hình thành các tổ chức chính trị đối lập; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Thủ đô và đất nước. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh về an ninh, trật tự trên các địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Việc cải cách hành chính, một trong những nội dung trọng tâm của phong trào, được Công an thành phố tiến hành theo hướng "3 giảm" (giảm thời gian, giảm số lần đi lại, giảm thủ tục hành chính). Thường xuyên rà soát các văn bản đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, thành phố và phù hợp với tình hình thực tế, trong đó, tập trung vào các nhóm thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân. Đã triệt để ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính nhằm giảm thủ tục, giấy tờ, thời gian cho nhân dân. Qua 5 năm, Công an thành phố có 390 lượt tập thể, 733 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy được Giám đốc Công an thành phố khen thưởng. Xuất hiện 1.688 lượt gương người tốt, việc tốt được Công an thành phố và thành phố công nhận. Xuất hiện nhiều gương mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh trấn áp tội phạm. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, không ngại khó khăn, gian khổ, dũng cảm cứu người, tài sản của nhân dân, thể hiện tinh thần "Mỗi ngày mỗi cán bộ, chiến sĩ Thủ đô làm ít nhất một việc tốt vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân", góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an Thủ đô trong lòng nhân dân. Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã trao Huân chương Dũng cảm cho Trung úy Nguyễn Văn Tiến, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 12 (Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt, Công an TP Hà Nội) vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong đám cháy tại thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) rạng sáng ngày 25/9/2017; trao tặng Bằng khen, Cờ thi đua của Bộ Công an cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; biểu dương, khen thưởng 70 điển hình tiên tiến tiêu biểu. Phương Thanh

Bộ Quốc phòng: Làm tốt công tác chuẩn bị gặp mặt, giao lưu đại biểu Anh hùng, điển hình tiên tiến

TĐKT - Chiều 4/5, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch gặp mặt, giao lưu đại biểu anh hùng, điển hình tiên tiến nhân Kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. Chương trình giao lưu dự kiến được tổ chức vào ngày 9/6 tại Hà Nội, theo hình thức sân khấu hóa với chủ đề “Tiếp bước cha anh”. Tham dự chương trình có 200 đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, Anh hùng Lao động và 70 điển hình tiên tiến trong toàn quân. Nội dung chương trình nhằm tuyên truyền quá trình hình thành và phát triển của phong trào thi đua quyết thắng; tôn vinh Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động qua các thời kỳ; tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng; đồng thời khẳng định quân đội tiếp tục thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Để thực hiện chương trình, Cục Tuyên huấn, TCCT đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, tích cực triển khai làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm đúng kế hoạch đề ra; đã tổ chức xây dựng các kế hoạch; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lựa chọn, giới thiệu điển hình tiên tiến; dự kiến đại biểu; xây dựng dự thảo kịch bản gặp mặt, giao lưu; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình Quân đội xây dựng chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về thi đua yêu nước và phong trào thi đua Quyết thắng… Đến nay, 60/60 cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã lựa chọn, giới thiệu được 70 cá nhân điển hình tiên tiến. Việc lựa chọn Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động, điển hình tiên tiến dự Lễ kỷ niệm cấp Nhà nước và tham gia giao lưu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ… Các hoạt động phục vụ cho chương trình giao lưu cấp Bộ Quốc phòng được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, theo đúng kế hoạch phân công. Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Đây là một trong những hoạt động lớn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực hiện nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Do đó các cơ quan, đơn vị cần quán triệt nghiêm túc Kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Đồng chí đề nghị, Ban tổ chức và các cơ quan, đơn vị, cần rà soát nội dung theo đúng tiến độ, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, tránh sai sót. Tập trung xây dựng kịch bản chương trình có chất lượng tốt, hiện đại, trẻ trung, sáng tạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau chương trình gặp mặt, giao lưu, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đợt thi đua đặc biệt “Làm theo lời Bác -Thi đua giành 3 nhất”… Phương Thanh

Viện Thiết kế phát động “Làm theo lời Bác – Thi đua giành 3 nhất”

TĐKT – Sáng 27/4, tại Hà Nội, Viện Thiết kế (Bộ Quốc phòng) phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề: “Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất” chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018). Các đơn vị trực thuộc Viện Thiết kế ký kết giao ước thi đua Thực hiện đợt thi đua, cán bộ, nhân viên, người lao động của Viện Thiết kế phấn đấu có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn bám sát chỉ đạo của cấp trên, chủ động, nhạy bén, sáng tạo trong tham mưu, sắc sảo trong đề xuất, hiến kế các giải pháp đúng, trúng, hiệu quả. Chủ động, sáng tạo, nắm chắc ý định của cấp trên. Tích cực triển khai công tác quản lý, tổ chức sản xuất, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Các đơn vị trong Viện Thiết kế phấn đấu coi trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, củng cố thương hiệu, giữ vững thị trường truyền thống, mở rộng thị trường ngoài quân đội với những công trình mà Viện có thế mạnh. Tích cực khai thác thông tin để tham gia thi tuyển, thắng thầu các dự án quan trọng, quy mô lớn trong và ngoài quân đội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Mỗi đơn vị có ít nhất một công trình, dự án mở mới trở lên. Xác định rõ doanh thu, rà soát đối chiếu và thu hồi công nợ nhanh gọn, kịp thời phục vụ cho công tác sơ kết 6 tháng đầu năm; trên cơ sở đó tiếp tục đẩy mạnh hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018. Khối cơ quan, đơn vị không có cán bộ, nhân viên, người lao động vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy chế, quy định của Viện. Đợt thi đua diễn ra từ ngày 1/5 đến 11/6. Trang Lê

Phát động thi đua đặc biệt “Làm theo Bác – Thi đua giành 3 tốt”

TĐKT - Sáng 18/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt “Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 tốt” nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Tới dự, có các đồng chí: Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thủ trưởng Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Bộ Tư lệnh Quân khu 1… Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Thủ trưởng Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ Ngay sau Cánh mạng tháng Tám thành công, trong bối cảnh tình hình cách mạng “ngàn cân treo sợi tóc”, ngày 11/6/1948, tại bản Nà Lọm, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm động viên đồng bào, chiến sĩ phát huy truyền thống yêu nước, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ cấp bách là chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, góp của, góp công vào sự nghiệp kiến thiết và bảo vệ đất nước… Hưởng ứng Lời kêu gọi của Người, các dân tộc và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thái Nguyên hăng hái thi đua, giành thành tích cao trong kháng chiến và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. LLVT tỉnh đã có những đóng góp quan trọng cùng các cấp, các ngành và nhân dân xây dựng Thái Nguyên từ một tỉnh nghèo, kinh tế chậm phát triển, vươn lên trở thành một trong những tỉnh mạnh của khu vực trung du miền núi phía Bắc; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng – an ninh được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh Thái Nguyên đã được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, đạt nhiều kết quả thiết thực. Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị, vượt qua khó khăn, thử thách, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Bộ CHQS tỉnh nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, UBND tỉnh Thái Nguyên tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên ký kết giao ước thi đua. Trong đợt thi đua đặc biệt lần này, LLVT tỉnh Thái Nguyên tập trung vào một số nội dung trọng tâm: Thường xuyên quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; duy trì nghiêm các chế độ trực, huấn luyện bảo đảm 100% nội dung, chương trình, kế hoạch. Cùng với đó, tập trung khắc phục có hiệu quả khâu yếu, mặt yếu, nâng cao chất lượng toàn diện, vững chắc trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối. Tích cực tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”... Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đỗ Căn nhấn mạnh: Để đợt thi đua đạt hiệu quả cao, lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục giáo dục, bồi đắp cho cán bộ, chiến sĩ về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, thành quả cách mạng, truyền thống QĐND Việt Nam anh hùng…; đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với việc Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Kịp thời phát hiện, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý chính xác các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Làm tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt… Tại buổi lễ, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên đã ký kết giao ước thi đua. Nguyệt Hà

Trang